SẢN PHẨM HỌC TẬP CỦA HỌC SINH VỚI MÔN MỸ THUẬT

Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp, các bạn học sinh không thể đến trường. Tuy nhiên, tinh thần học tập không hề giảm. GV bộ môn đã thiết kế bài giảng dưới hình thức video gửi đến các bạn học sinh để hướng dẫn các con học tập. Dược sự ủng hộ của phụ huynh và sự ham học hỏi của học sinh mà nhà trường nhận được rất nhiều những video, hình ảnh của học sinh rất ý nghĩa và đẹp mặt.